Projekt zakłada przeprowadzenie kampanii profilaktyczno-edukacyjno-informacyjnej pod
hasłem „Można inaczej” skierowanej do szerokiej grupy – przede wszystkim młodych
odbiorców.

Obejmuje 3 główne zadania:

 •  „Przystanek Jezus 2018” – Pomoc i przeciwdziałanie przestępczości wśród uczestników
  „Pol’and’Rock Festival 2018” w czasie Ogólnopolskiej Inicjatywy Ewangelizacyjnej
  „Przystanek Jezus 2018”.
 • Kampania informacyjna dotycząca pomocy osobom uzależnionym, dotkniętym
  przemocą oraz młodym kobietom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej
  związanej z ciążą. Projekt zakłada także uświadomienie zagrożeń związanych z
  alkoholem, narkotykami, dopalaczami, używkami oraz wynikającym z w/w wzrostem
  przestępczości.
 • Stworzenie miejsca zamieszkania dla mężczyzn potrzebujących m.in pomocyterapeutycznej oraz postpenitencjarnej.

Projekt zakłada czynny udział odbiorców kampanii w jej tworzeniu między innymi
poprzez współtworzenie wydarzenia jakim jest „Przystanek Jezus 2018”, udział w
transmisji wydarzenia oraz w audycjach, podzielenie się własnymi doświadczeniami oraz
ich publikacja w przestrzeni wirtualnej.

Projekt „Można inaczej” jest współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.