Spotkanie ewaluacyjne projektu „Można inaczej” w Gubinie

Główne wydarzenia projektu „Można inaczej” za nami, ale to jeszcze nie koniec naszych wspólnych działań. Wielu z nas przeżyło wyjątkowe chwile. Świadczą o tym maile i smsy, które piszą wolontariusze.

Chcemy przedłużyć klimat naszego spotkania i jeszcze raz przeżyć atmosferę minionego tygodnia, który spędziliśmy razem w Kostrzynie, dlatego zapraszamy Was na spotkanie i świętowanie w Młodzieżowym Centrum Formacji w Gubinie.

Będzie to dobra okazja, by podsumować miniony czas, a także projekt, który zrealizowaliśmy. Chcemy posłuchać Was – wolontariuszy i wyciągnąć wnioski na przyszłość.

Zgodnie z umową wolontariacką (10 pkt. zakresu obowiązków wolontariusza) każdy z wolontariuszy jest proszony o pisemne przygotowanie ewaluacji pełnionych przez Ciebie posług, zaprezentowanie jej podczas spotkania podsumowującego w Gubinie w dniach 14-16.09.2018 r. i przekazanie przygotowanego materiału Organizatorowi. W razie nieobecności jesteś proszony o przesłanie go drogą elektroniczną na adres: biuro@przystanekJezus.pl

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Formacji w Gubinie (66-620 Gubin, ul. Kresowa 258A)

Czas: 14-16 września 2018 r.

ZAPISZ SIĘ

 

 

Projekt zakłada przeprowadzenie kampanii profilaktyczno-edukacyjno-informacyjnej pod
hasłem „Można inaczej” skierowanej do szerokiej grupy – przede wszystkim młodych
odbiorców.

Obejmuje 3 główne zadania:

 •  „Przystanek Jezus 2018” – Pomoc i przeciwdziałanie przestępczości wśród uczestników
  „Pol’and’Rock Festival 2018” w czasie Ogólnopolskiej Inicjatywy Ewangelizacyjnej
  „Przystanek Jezus 2018”.
 • Kampania informacyjna dotycząca pomocy osobom uzależnionym, dotkniętym
  przemocą oraz młodym kobietom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej
  związanej z ciążą. Projekt zakłada także uświadomienie zagrożeń związanych z
  alkoholem, narkotykami, dopalaczami, używkami oraz wynikającym z w/w wzrostem
  przestępczości.
 • Stworzenie miejsca zamieszkania dla mężczyzn potrzebujących m.in pomocyterapeutycznej oraz postpenitencjarnej.

Projekt zakłada czynny udział odbiorców kampanii w jej tworzeniu między innymi
poprzez współtworzenie wydarzenia jakim jest „Przystanek Jezus 2018”, udział w
transmisji wydarzenia oraz w audycjach, podzielenie się własnymi doświadczeniami oraz
ich publikacja w przestrzeni wirtualnej.

Projekt „Można inaczej” jest współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.